iphone--未受信任的企业级开发者问题

IOS 9.0 及以下版本教程】 

      ◉  打开【设置】;

      ◉  点击【通用】;

      ◉  点击【描述文件】;

      ◉  点击遇到问题的【企业级应用】;

      ◉  选择【信任】即可正常打开应用;

 

IOS 9.2 及以上版本教程】 

      ◉  打开【设置】;

      ◉  点击【通用】;

      ◉  点击【设备管理】;

      ◉  点击需要信任的【企业级应用】;

      ◉  选择【信任】即可正常打开应用;

 

 

交易MM手游交易